Obec Lukovany
Lukovany

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Lukovany
Obec Lukovany vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Lukovany 70
66484 Lukovany
Telefon: 546 450 693
WWW: www.lukovany.cz
ID Datové schránky: kkma26g
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Lukovany 70
  66484 Lukovany
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Lukovany 70
  66484 Lukovany
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 12:0014:00 – 18:00
  středa8:00 – 12:0014:00 – 18:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: kkma26g
13020641/0100 (Komerční banka, a.s.)
00282031
DIČ: CZ00282031

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Lukovany
  Lukovany 70
  66484 Lukovany
 • elektronickým podáním: podatelna@lukovany.cz nebo datovou schránkou: kkma26g
 • telefonicky na tel. čísle: 546 450 693

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 12:00 14:00 - 18:00
středa 8:00 - 12:00 14:00 - 18:00

 

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Lukovany vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

Výroční zpráva o poskytování informací 2019

Scan0050.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 334,01 kB
Staženo: 296×
Vloženo: 1. 4. 2020

Výroční zpráva o poskytování informací 2018

Scan0088.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 333,58 kB
Staženo: 329×
Vloženo: 18. 3. 2019

Výroční zpráva o poskytování informací 2020

Výroční zpráva 106_2020 (2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 196,06 kB
Staženo: 205×
Vloženo: 22. 1. 2021

Výroční zpráva o poskytování informací 2021

vyrocni zprava.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,42 kB
Staženo: 158×
Vloženo: 25. 2. 2022

Výroční zpráva o poskytování informací 2022

Vyrocni_zprava_106_2022(1)(2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,08 kB
Staženo: 71×
Vloženo: 31. 1. 2023

Výroční zpráva o poskytování informací 2023

Výroční zpráva za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 196,86 kB
Staženo: 18×
Vloženo: 5. 2. 2024

Dotaz na 106/1999SB (12.99 MB)

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Podané informace

Podané informace

Podané informace

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB (407.13 kB)

Dotaz na 106/199SB (292.87 kB)

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dodatečné informace k dotazům na 106/199SB

Anonymizovaný zápis z 1. zasedání zastupitelstva

Anonymizovaný zápis z 2. zasedání zastupitelstva

Anonymizovaný zápis ze 3. zasedání zastupitelstva

Anonymizovaný zápis ze 4. zasedání zastupitelstva

Anonymizovaný zápis z 5. zasedání zastupitelstva

Anonymizovaný zápis ze 6. zasedání zastupitelstva

Dotaz na 106/199SB (311.49 kB)

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB

Dotaz na 106/199SB (285.14 kB)

Dotaz na 106/199SB - příloha (24.57 MB)

Dotaz na 106/199SB - příloha (2.76 MB)

Dotaz na 106/199SB - příloha (1.8 MB)

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informace + 3 přílohy (podáno dne 6.12.2022, informace poskytnuta dne 20.12.2022) (168.49 kB)

příloha č. 1 - Návrh rozpočtu obce Lukovany pro rok 2023 (1.12 MB)

příloha č. 2 - Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lukovany (1.82 MB)

příloha č. 3 - Jednací řád zastupitelstva obce Lukovany 2014 - 2018 (1.76 MB)

Žádost o poskytnutí informace podle z. č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informace, žádost podána dne 6. 3. 2023, informace poskytnuta dne 21. 3. 2023 (359.12 kB), rozhodnutí o částečném odmítnutí informace ze dne 21. 3. 2023

Příloha č. 1 Rozhodnutí KÚ JmK Typ: PDF dokument, Velikost: 242.61 kB

Žádost o poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informace, žádost podána dne 5. 5. 2023, informace poskytnuta dne 17. 5. 2023 (119.38 kB)

Žádost o poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informace, žádost podána dne 4. 8. 2023, infrormace poskytnuta dme 16. 8. 2023 (1.2 MB)

Žádost o poskytnutí informace podle z. č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informace, žádost podána dne 8. 11. 2023, informace poskytnuta dne 16. 11. 2023 (938.97 kB)

Žádost o poskynutí informace dle z. č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informace, žádost podána dne 8. 11. 2023, informace poskytnuta dne 16. 11. 2023 (731.07 kB)

 

 

Žádost o poskytnutí informací

poskyt_info_zadost.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 8,88 kB
Staženo: 894×
Vloženo: 2. 11. 2011