Obec Lukovany
Lukovany

Pravidla pro poskytování individuální podpory

Pravidla pro poskytování individuální podpory v roce 2024

Zastupitelstvo obce Lukovany dne 13. 12. 2023 schválilo pravidla Podpory zájmových činností v obci Lukovany v roce 2024 (dále jen „podpora“).

1. Právní rámec

Individuální podpora zájmových činností v obci Lukovany je poskytována v souladu s následujícími právními předpisy:

- Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

- Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů

2. Cíl podpory

Cílem dotační politiky obce Lukovany je podpora volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé, sportu a tělovýchovy, vzdělávání, udržování tradic obce a rozvoje kultury a zájmových činností občanů a církví.

3. Okruh žadatelů

Žadateli o individuální podporu mohou být:

- zapsaný spolek nebo pobočný spolek,

- zájmové sdružení právnických osob,

- církve a náboženské společnosti

- fyzické osoby.

4. Předmět podpory

Dotace může být poskytnuta za účelem:

- využití volné času dětí, mládeže a veřejně prospěšných aktivit dospělých, zaměřených na zlepšení životního, kulturního a sociálního prostředí obce,

- tělovýchovnou činnost,

- pořádání tradičních lukovanských hodů,

- ostatních záležitostí kultury a církví,

- ostatní záležitosti vzdělávání,

- zájmovou činnost v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí,

- sociální péči a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva.

5. Výše finančních prostředků určených pro podporu

Obec si vyhrazuje právo upravit rozpočtovým opatřením objem finančních prostředků dle potřebnosti jednotlivých žádostí.

6. Časový harmonogram pro čerpání podpory

Čerpání podpory musí spadat do období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Prostředky nelze převést do následujícího roku.

7. Čerpání, vyúčtování a kontrola podpory

Čerpání podpory, její vyúčtování a kontrola, budou realizovány za podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí podpory z rozpočtu obce Lukovany. Příjemce nesmí poskytnout finanční prostředky podpory jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byly prostředky podpory poskytnuty.

8. Lhůta, způsob a místo podání žádosti

Žádosti se podávají ve lhůtě od 1. 1. 2024 do 29. 2. 2024. Elektronický formulář žádosti je přílohou těchto pravidel a je k dispozici na webových stránkách obce. Vyplněný formulář žadatel doručí na podatelnu Obecního úřadu v Lukovanech nebo odešle prostřednictvím poštovní přepravy na adresu Obecního úřadu Lukovany, Lukovany 70, 664 84. Ke splnění lhůty pro podání žádosti stačí, aby žadatel předal žádost k poštovní přepravě v poslední den uvedené lhůty.

9. Hodnocení žádosti a rozhodování o poskytnutí podpory

Hodnoceny budou pouze úplné žádosti, které jsou v souladu s vyhlášenou podporou a podané ve lhůtě stanovené pro podání žádosti.

Žádosti, které nebudou řádně vyplněny nebo které nesplní podmínky anebo nebudou doručeny řádně a včas, budou z hodnocení vyřazeny.

Hlavním kritériem pro kladné hodnocení žádostí je působnost jednotlivých žadatelů.

Podporu získají jen ty činnosti, které:

- jsou realizovány na území obce Lukovany,

- jsou realizovány na území jiné obce ve prospěch dětí a mládeže s trvalým pobytem v obci Lukovany,

- jsou realizovány ve prospěch handicapovaných lidí v regionu s účastí občanů Lukovan.

Žádosti budou vyhodnocovány Finančním výborem obce Lukovany, který doporučí výši jednotlivých podpor dle splnění kritérií a předmětu podpory.

O poskytnutí podpory a její výše rozhodne Zastupitelstvo obce Lukovany na svém nejbližším veřejném zasedání následujícím po ukončení lhůty pro podávání žádostí.

10. Zveřejnění výsledků

O výsledku posouzení žádosti o podporu bude žadatel písemně informován. S úspěšnými žadateli uzavře obec smlouvu o poskytnutí podpory z rozpočtu obce Lukovany. Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Žádost o poskynutí individuální podpory Typ: DOC dokument, Velikost: 42 kB

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
slabý déšť 20 °C 13 °C
čtvrtek 25. 7. zataženo 22/9 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 23/14 °C
sobota 27. 7. polojasno 20/12 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní rozhlas

Směrnice

Obec Lukovany se řídí při zadávání veřejných zakázek platnou směrnicí

Směrnice pro zadávání zakázek PDF

Více zde:

www.e-zakazky.cz

www.vestnikverejnychzakazek.cz