Lukovany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpadové hospodářství

 

 • popelařiSvoz komunálního odpadu v obci probíhá každý sudý pátek
 • Poplatek za svoz odpadů v obci činí 600,-Kč pro občana na rok.
 • Pro občany vlastnící nemovitost v obci určenou k rekreaci činí také 600,-Kč a rok.
 • Plasty a sklo je odváženo průběžně, nebo dle potřeby na zavolání
 • Předběžný kalendář svozu jednotlivých komodit je součástí lednového vydání Lukovanského zpravodaje
 • Sběr starého papíru je zajištěn svozovými kontejnery
 • Nebezpečný odpad je svážen 2x do kalendářního roku odbornou firmou
 • Pro železný šrot a velkoobjemový odpad slouží sběrné místo pro odpady za hřištěm TJ Sokol každou lichou středu v čase 16:00 - 18:00 a každou lichou sobotu od 8:00 do 10:00
 • PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO MÍSTA (295.2 kB)

Co Patří a nepatří na sběrný dvůr

sběrný dvůr - informace

 

KTS Ekologie s.r.o. – zajištění svozu a likvidace odpadů ve vaší obci

Bioodpad

Kontejner na bioodpad je umístěn vedle sběrného dvora za hřištěm volně přístupný, 1100L kontejnery jsou umístěny na jednotlivých sběrných hnízdech separovaného odpadu v obci.

Co patří do bioodpadu z domácností?

jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, skořápky z vajíček a ořechů, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad, čajový odpad a čajové sáčky, vlasy, peří, piliny, zbytky svíček

Co patří do bioodpadu ze zahrady?

travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, listí, dřevní hmota, hobliny, popel ze dřeva, větve do průměru 5 cm a délky 120 cm.

Co nepatří do bioodpadu?

papír, tetrapack, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, guma, saponáty, čistící prostředky, baterie, minerální oleje

 
Případné dotazy či připomínky týkající se odpadů můžete oznámit prostřednictvím obecního úřadu Lukovany kontakty zde.
 
Nebo přímo na svozovou firmu KTS ekologie s.r.o. kontakt zde.
 

Historie

 V minulosti svoz odpadů zajišťovaly svozové firmy SITA , RPS a AVE. Většina velkých nadnárodních firem, které působí v oblasti odpadového hospodářství jsou se zahraniční účastí.  Proto se obce sdružené v mikroregionu Kahan až na jednu vyjímku a to obec Příbram na Moravě, rozhodly založit vlastní –českou společnost. Bylo zde několik důvodů.

Dva nejdůležitější: 
 • obce budou hospodařit ve vlastní společnosti   
 • žádné finanční prostředky se nebudou  odvádět do zahraničí
Založení společnosti:
 • Společnost byla založena 3.12.2009. Zakládajícími členy společnosti byly již zmíněné obce mikroregionu Kahan.
Jednateli byli zvoleni:
 • Ing. Matúš Marek – odborník  na sběr a likvidaci odpadů
 • Josef Hájek – místostarosta města Rosic
 • Vratislav Široký – starosta města Zbýšova
Předseda dozorčí rady 
 • RNDr. Petr Pospíšil – starosta obce Zastávka

Členové dozorčí rady:

 • Vladimír Blažejovský – starosta obce  Babice u Rosic
 • Jana Trojanová – starostka obce Kratochvilka
 • Jan Vyhnalík –  starosta obce Lukovany
 • Jaroslav Brůža –  starosta obce Tetčice
 • Jan Pelc –  starosta obceVysoké Popovice
 • Ladislav Marek –  starosta obce Zakřany
V současné době firma KTS ekologie s.r.o. rozšiířila svoje aktivity na Židlochovicko, Ivančicko a Tišnovsko. Počet svážených obyvatel je více než 50000.