Lukovany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Informace k prováděným stavebním pracem na kanalizaci a ČOV

Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat k některým záležitostem stavby kanalizace, zejména pak ke kvalitě dočasných povrchových zásypů nad výkopy kanalizačních stok finalizovaných před zimním obdobím.
Pro více informací rozklikněte odkaz.

Jsme si vědomi velmi neutěšeného stavu v některých částech obce, zejména na hlavních příjezdových úsecích, které jsou nejvíce exponovány automobilovou dopravou. Tato situace nastala především v důsledku použití technicky nevhodného materiálu k dočasnému zásypu pojezdové vrstvy. Nevhodný materiál s vysokým podílem jílovité složky vedl nadměrnému znečišťování okolí a vzniku vyjetých kolejí.

Tyto nedostatky jsme zadokumentovali a informovali zástupce investora a stavebního dozoru, kteří námi uvedené závady reflektovali a přistoupili se subdodavateli k nápravě. Z tohoto důvodu na některých úsecích probíhají opětovné dílčí práce vedoucí k výměně svrchního zásypu a nápravě dalších závad.

Na posledním kontrolním dni stavby Lukovany – kanalizace a ČOV konaném 8.12.2022 pak byly požadavky k nápravě hlavního páteřního úseku (od rybníka po hostinec) konkretizovány tak, že do 15.12. budou plochy uklizeny od stavebního materiálu a pojezdová plocha opatřena vyhovujícím materiálem. Do 20.12. bude dokončeno opětovné „dodláždění“ chodníků.

Bohužel, pokračující pohyb stavebních strojů v předvánoční době, v úsecích kde již „měl být klid“, je nezbytností k odstranění závad, dosažení stavu umožňující případnou zimní údržbu sjízdnosti a omezení nadměrně rozježděných vozovek v intravilánu obce. Prosíme Vás touto cestou o pochopení a trpělivost.

 

Dále si Vás dovolujeme informovat:

 

  • Byl vznesen opakovaný požadavek na revizi dočasného dopravního značení.
  • Bylo požadováno ohleduplnější využívání prostranství staveniště a přilehlých ploch ke skladování stavebního materiálu, zejména s ohledem na průjezdnost z navazujících nemovitostí a k respektu soukromých pozemků.
  • Práce na stoce F (humna „Na kamenným“) jsou spojeny s výstavbu vodovodu, který byl povolen vodoprávním rozhodnutím dne 2.12. Z tohoto důvodu jsou práce časově náročnější. Tyto práce budou pro vánoční období přerušeny dnem 21.12. a obnoveny dne 9.1.2023. Během tohoto období budou humna průjezdná.

Kompletní zápisy z kontrolních dnů stavby Lukovany – kanalizace a ČOV naleznete pod odkazem Obec – Kanalizace.

Datum vložení: 9. 12. 2022 22:12
Datum poslední aktualizace: 9. 12. 2022 22:25
Autor: Správce Webu