Navigace

Obsah

Nouzové volání, poruchy, opravy

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
112
POLICIE ČR
158
POLICIE ČR – Obvodní oddělení Rosice
546 411 019
HASIČI
150
RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
155
PORUCHY VODY – Vodárenská a.s.divize Rosice
546 411 012
602 586 482
PORUCHY PLYNU -  RWE JMp
1239
PORUCHY ELEKTŘINY - EON
800 22 55 77 
O2 pevná linka - poruchy
800 184 084          
Odvoz septiků – Růžička Oslavany                                             
723 833 008

 

Životní situace

Bílý kruh bezpečí Brno o.s. domácí násilí
541 218 122
Poradna pro oběti domácího násilí
544 501 121 
Domov pro matky s dětmi Společná cesta Brno
546 210 763 
Senior telefon, Život 90, humanitární služby pro seniory
Zabezpečuje okamžitou a nepřetržitou pomoc uživatelům/kám v akutní krizové situaci, kteří nejsou schopni situaci řešit vlastními silami ani za pomoci svého okolí. Posláním je poskytnutí podpory a pomoci uživatelům/kám, aby byli schopni krizovou situaci zvládnout vlastními silami a dosáhli tím předkrizové úrovně.
800 157 157
Fond ohrožených dětí Brno
545 215 105 
Linka vzkaz domů (dítě na útěku)
800 111 113
Linka důvěry
je zaměřena na sociální službu tzv. „telefonickou krizovou pomoc“. Jedná se o  poskytnutí přechodné pomoci lidem, kteří se potýkají s obtížnou životní situací. Tuto situaci nemohou řešit sami vlastními silami. Základními činnostmi jsou telefonická krizová pomoc a pomoc při uplatňování práv a  oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pomáhá lidem řešit obtížné životní situace, se kterými si nevědí rady, cítí se ohrožení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemůžou svěřit nikomu ze  svého okolí. Přesto však potřebují pochopení, soucit, důvěru, ale i  kvalifikovanou radu a pomoc. Právě toto je nejdůležitější služba, kterou linky důvěry nabízejí.
Pracovníci linky důvěry zprostředkovávají klientům potřebné informace, vyslechnou je a  společně s nimi hledají optimální řešení problému. Velkou výhodou telefonické krizové intervence je anonymita.
Linka důvěry také poskytuje kontakty na odborníky (pracovníky občanské poradny, pedagogicko psychologické poradny, manželské poradny,…).
Na pracovníky linky důvěry se lidé obracejí nejen v krizových situacích, ale také s běžnými starostmi, které jim leží na srdci. Pracovníci často poskytují i běžné informace, třeba o možnostech využívání volného času atd. Linka tedy plní roli poradenskou, konzultantskou a informativní.
553 616 407
 
800 120 612
(bezplatně)
Linka bezpečí dětí a mládeže
800 155 555
Nová linka bezpečí bezplatná, www.donalinka.cz,www.domacinasili.cz
116 111
Rodičovská linka, Po – pá
je určena dospělým, kteří chtějí poradit s výchovou dětí!
800 111 234
Protialkoholní záchytná stanice – Psychiatrie Brno, Huskova
548 123 111 
Poradna proti alkoholismu a jiným závislostem Ostrava
597 373 209
Poradna prevence drogové závislosti
553 616 567
Armáda spásy Brno
545 244 880 
Krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu Brno
541235511
608118088
Linka    pro odvykání kouření, Po - Pá 12-20hod.
844 600 500
Linka pro ženy a dívky, Po - Pá 8-20hod.
603 210 999
Linka proti bolesti (poradenství u stavů chronické bolesti), Po – pá 14,00 – 21,00 hod., www.linkaprotibolesti.cz
224 435 587
Zlatá linka seniorů (linka důvěry pro seniory), Po - Pá 8,00 – 20,00 hod.
800 200 007
Onkologická linka, Po - Pá 9,00 – 12,30 hod.
244 914 068

 

 Manželské poradny

MANŽELSKÁ A PŘEDMANŽELSKÁ PORADNA 
 
OBČANSKÉ PORADNY 
 
Poradna při finanční tísni – každé pondělí v pracovní době
800 722 722
 

 

Protidrogoví koordinátoři

Jihomoravskýkraj
Pielinská
Danuše
Žerotínovo nám. 3/5
541658301

 

Agentury domácí péče

Agentura domácí péče POMOC
604 422 504 
agentura Domácí péče - Viva
602 268 180
545 215 722 

 

Ošetřovatelské a pečovatelské služby

Diecézní charita Brno - Charitní ošetřovatelská a  pečovatelská služba
545 230 178
Domov pro seniory Zastávka
546 418 811
Penzion pro důchodce Rosice
546 411 612

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Ústav soc. péče pro mládež Brno - Kociánka
515 504 216 

 

Hospic

Diecézní charita Brno - Dům léčby s hospicem sv. Josefa
547 232 223

 

Pohřební služba

Pohřební služba Pavel Cajzl
603 446 859
603 361 061 

 

Advokátní služby

JUDR. PETRONELA SOJKOVÁ Provádění veřejných dobrovolných dražeb. Rosice
546 413 003        
JUDR. JAROSLAVA ŠUPICOVÁ Zaměřujeme se na občanské, obchodní, rodinné a trestní právo, rozvody a společné jmění manželů. Rosice
546 413 006
RAFAELA ŠIMKOVÁ Nabídka notářských a právních služeb Rosice
546 412 185