Obec Lukovany
Lukovany

Přípojky

Informace k přípojkám splaškové kanalizace

 

Součástí povolené stavby jsou odbočení k nemovitostem (tzv. přípojky) z hlavních stok a to o celkové délce 1300m a 260 kusech. Toto množství přípojek bylo projednáno jako uznatelné z hlediska Státního fondu životního prostředí ČR při projektových přípravách, ale nejedná se o celkovou délku všech přípojek po veřejných pozemcích. Investor Svazek vodovodů kanalizací Ivančice (dále pouze Svazek), ani obec Lukovany (dále pouze Obec) nemá povinnost budovat přípojky až k nemovitostem. Tyto části na veřejném a i soukromém pozemku by si měl hradit a realizovat na základě projektu přípojek každý vlastník sám. Nicméně byla projednána na Svazku a na Obci pomoc, spočívající v realizaci přípojek k hranici soukromého pozemku na náklady Svazku a Obce. Svazek bude hradit realizaci a Obec schválila spolufinancování. Součástí realizovaných přípojek nejsou revizní šachty na přípojkách, které si bude muset zajistit na své náklady vlastník nemovitosti. Přípojky, které projekt a následná podpora řeší, jsou pouze přípojky a to jedna k číslu popisnému.

 

Přípojky k pozemkům na budoucí výstavbu si bude v plné výši hradit vlastník pozemku a to včetně veřejné části. Ze strany Svazku bude hrazenou pouze odbočení z hlavní stoky.

 

Postup realizace a připojování přípojek:

 

  1. Realizace hlavních stok a veřejných částí přípojek na náklady Svazku a Obce do června 2023. Do této doby by měla být dle harmonogramu stavby dokončena i realizace čistírny odpadních vod. Čistírna bude uvedena do ročního zkušebního provozu a kanalizace do předčasného užívání.

  2. To znamená, že do letních prázdnin 2023 budou provedeny veřejné části přípojek do míst k hranici soukromého pozemku nebo místa osazení revizní šachty. Hlavním bodem je místo osazení kontrolní revizní šachty. Případné metry k hranici soukromého pozemku mezi šachtou a hranicí pozemku budou účtována Svazku.

  3. Od letních prázdnin 2023 si budou moci vlastníci nemovitosti domluvit firmu na dodávku revizní šachty a případně i realizaci připojení.

  4. U všech přepojení musí být pracovníci provozní společnosti VAS, a.s., kteří budou kontrolovat položení soukromých částí přípojek před záhozem. Upozorňujeme, že do přípojek nesmí být zaústěny jiné než splaškové vody!

  5. Po ukončení ročního zkušebního provozu bude stavba dokončena vydáním kolaudačního souhlasu a předáním provozovateli do řádného provozování.

O jakýchkoliv změnách bude Obec informována ze strany SVaK Ivančice s dostatečným předstihem.

 

V zastoupení investora SVaK Ivančice 13.9.2022

Petr Koch – vedoucí technik Provozu Rosicko

 

AKTUALIZACE informací

 

2022

 

Dne 15.11.2022 obdržela obec od Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice informaci, že Vodárenská akciová společnost, a. s. divize Brno – venkov (dále jen „VAS“), která je budoucím provozovatelem kanalizace v naší obci, schválila jako dostačující průměr revizní šachtičky pro účely získání protokolu o kontrole správného provedení, min. průměr revizní šachtičky o velikosti 315 mm. Kanalizační přípojky tedy nebude nutné osazovat revizní šachtičkou o průměru 425 mm.

 

2023

 

Informace o připojení ke kanalizaci - dle sdělení SVaK (červenec 2023) se budou moci jednotlivé nemovitosti připojovat ke kanalizaci od měsíce října 2023. Nejzazší termín pro připojení je do  konce dubna 2024.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4
1
5
1

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 4. 2024
polojasno 22 °C 10 °C
neděle 14. 4. oblačno 23/12 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 14/9 °C
úterý 16. 4. slabý déšť 9/5 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní rozhlas

Směrnice

Obec Lukovany se řídí při zadávání veřejných zakázek platnou směrnicí

Směrnice pro zadávání zakázek PDF

Více zde:

www.e-zakazky.cz

www.vestnikverejnychzakazek.cz