Navigace

Obsah

Mateřská škola Lukovany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

LUKOVANY

 

Ředitelka Mateřské školy Lukovany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace,

v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34 odst.1) a odst. 2) a po dohodě se zřizovatelem

OÚ Lukovany, stanovuje termín a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání takto:

Místo: Mateřská škola Lukovany, Lukovany č. 95

Termín: úterý 5.5.2020 od 12,30 do 15,30 hodin

 

Zákonný zástupce, který bude mít zájem o umístění dítěte v mateřské škole, se k zápisu dostaví ve výše uvedeném termínu s dítětem a přinese s sebou vyplněný formulář Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy, svůj občanský průkaz, rodný list dítěte.

Formulář žádosti a bližší informace o průběhu zápisu lze získat v mateřské škole nebo na internetových stránkách obce Lukovany.

ŽÁDOST

Informace o kladně vyřízených žádostech bude vyvěšená nejpozději do 2.6.2020 na dveřích mateřské školy a uvedena na internetových stránkách Obce Lukovany.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělání v Mateřské škole Lukovany