Navigace

Obsah

Mateřská škola Lukovany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

LUKOVANY

 

Ředitelka Mateřské školy Lukovany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace,

v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34 odst.1) a odst. 2) a po dohodě se zřizovatelem

OÚ Lukovany, stanovuje termín a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání takto:

Místo: Mateřská škola Lukovany, Lukovany č. 95

Termín: pondělí 6.5. 2019 od 13 do 15,30 hodin

 

Zákonný zástupce, který bude mít zájem o umístění dítěte v mateřské škole, se k zápisu dostaví ve výše uvedeném termínu s dítětem a přinese s sebou vyplněný formulář Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy, svůj občanský průkaz, rodný list dítěte.

Formulář žádosti a bližší informace o průběhu zápisu lze získat v mateřské škole nebo na internetových stránkách obce Lukovany.

Přihláška 1

Přihláška 2

Informace o kladně vyřízených žádostech bude vyvěšená nejpozději do 3. 6. 2019 na dveřích mateřské školy a uvedena na internetových stránkách Obce Lukovany.

                                           

Kritéria k přijímání dětí do MŠ Lukovany pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Lukovany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace (dále jen „mateřská škola“), stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Podle ustanovení § 34 odst. 4 školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( děti, které od 1.9.2019 do 31.8.2020 dosáhnou 6 let ).

Další děti budou přijímány podle těchto kritérií:

  1/ Dítě s celodenní docházkou, které dovrší 3 let věku do 31.8.2020 a má trvalý pobyt v   obci Lukovany.

  2/ Dítě s celodenní docházkou, které dovrší 3 let věku do 31.12.2019 a nemá trvalý pobyt v obci Lukovany.

V případě, že více dětí než lze přijmout splní stejné kritérium, budou seřazeny a přijaty podle věku (od nejstaršího po nejmladší).

 

V Lukovanech dne 2.1.2019