Navigace

Obsah

Provozní řád školní jídelny při MŠ Lukovany 

Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ a zaměstnance MŠ Lukovany.
Děti i zaměstnanci jsou ke stravování řádně přihlášeni.
Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování
č. 107/2005 Sb. takto:


Strávníci 3 – 6 let
- přesnídávka ……………… 8,- Kč
- oběd …………………… ..20,- Kč
- svačina …………………... 8,-,- Kč
Cena za jeden den na strávníka činí 36,-Kč
Cena bez odpolední svačiny činí 28,-Kč


Strávníci 7 – 10 let
- přesnídávka ………………10,- Kč
- oběd …………………… .. 22,- Kč
- svačina ……………………..8,- Kč
Cena za jeden den na strávníka činí 40,- Kč
Cena bez odpolední svačiny činí 32,- Kč

Provozní řád školní jídelny MŠ
Svačina: 7,30 – 8,30 hodin
Oběd: 11,30 – 12,00 hodin
Svačina: 15,00 – 15,30 hodin


Pitný režim
Děti mají k dispozici čaj /džusy,sirup/již od 6,45 hodin. Nápoj se pravidelně doplňuje do
nádob ve třídách. Na zahradu donášejí čaj nebo vodu paní učitelky. Děti mají své označené
hrnky.


Děti se odhlašují dopředu , nejpozději do 7, 30 hodin téhož dne. Pokud dítě
není do této doby řádně odhlášeno, je mu uvařen oběd, který si mohou
rodiče vyzvednout do 11,30 hodin v MŠ do svých jídlonosičů. Stravné je
možno vyzvednout pouze v první den nepřítomnosti dítěte ve škole.
Poplatky za stravování se vybírají do 10.dne v měsíci. Platí se v hotovosti u
vedoucí stravování. Přesný termín a cena stravného je každý měsíc napsaný
v deníčku dětí a uložen do šatní skříňky dětí.
Stravné je nutné platit včas, ikdyž dítě není přítomno v MŠ.


Provozní řád školní jídelny je platný od 1.9.2018.


V Lukovanech 1.6.2018
Lenka Šauerová, vedoucí stravování                                  Mgr. Hana Opálková,řed.