Navigace

Obsah

Provozní řád školní jídelny MŠ Lukovany

Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ a zaměstnance MŠ Lukovany.

Děti i zaměstnanci jsou ke stravování řádně přihlášeni.

Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. takto:

Strávníci 3 – 6 let

  • přesnídávka ………………  8,- Kč
  • oběd …………………… ..20,- Kč
  • svačina …………………...  8,-,- Kč

 

Cena za jeden den na strávníka činí 36,-Kč

Cena bez odpolední svačiny činí 28,-Kč

Strávníci 7 – 10 let

  • přesnídávka ………………10,- Kč
  • oběd …………………… .. 22,- Kč
  • svačina ……………………..8,- Kč

 

Cena za jeden den na strávníka činí 40,- Kč

Cena bez odpolední svačiny činí 32,- Kč

Provozní řád školní jídelny MŠ

Svačina:

7,30 – 8,30 hodin

Oběd:

11,30 – 12,00 hodin

Svačina:

15,00 – 15,30 hodin


Pitný režim

Děti mají k dispozici čaj /džusy, sirup, vodu/již od 6,30 hodin. Nápoj se pravidelně doplňuje do nádob ve třídách. Na zahradu donášejí čaj nebo vodu paní učitelky.  Děti mají své označené hrnky.
 

Děti se odhlašují dopředu, nejpozději do 7, 30 hodin téhož dne. Pokud dítě není do této  doby řádně odhlášeno, je mu uvařen oběd, který si mohou rodiče vyzvednout do 11,30 hodin v MŠ do svých jídlonosičů. Pozdější vyzvednutí oběda není možné. Stravné je možno vyzvednout pouze v první den nepřítomnosti dítěte ve škole. Strava odebíraná do nosičů na jídlo, je určena k okamžité spotřebě, nelze ji proto déle uchovávat. Strávník (dítě) má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu v mateřské škole. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., se považuje za pobyt ve škole, ostatní dny nemá dítě nárok na dotovanou stravu a rodič je povinen odhlásit stravu.

Poplatky za stravování se vybírají do 10.dne v měsíci.  Platí se v hotovosti u vedoucí stravování. Přesný termín a cena stravného je každý měsíc napsaný v deníčku dětí a uložen do šatní skříňky dětí.

Stravné je nutné platit včas, ikdyž dítě není přítomno v MŠ.

Provozní řád školní jídelny je platný od 1.9.2019.

 

V Lukovanech 3.6.2019

 Lenka Šauerová, vedoucí stravování                                         Mgr. Hana Opálková,řed.