Navigace

Obsah

Projekty

Personální podpora MŠ Lukovany CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006136

Plakát

Více informací

Rozvíjíme děti v MŠ Lukovany moderními učebními pomůckami

Mateřská škola Lukovany zahájila dne 15.10.2018 projekt Rozvíjíme děti v MŠ Lukovany moderními učebními pomůckami, nakoupila soubor didaktických pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy - Poskládej II. Na vybavení školy touto moderní učební pomůckou darovaly Lesy České republiky, s. p., částku 25 000,- Kč a to v souladu s usnesením vlády pro poskytování darů v oblasti školství, vědy a péče o mládež. Za tento dar velmi děkujeme.