Navigace

Obsah

Aktuality 

 

 

Akce MŠ - červen 2019

Každou středu bude plavání, příchod všech dětí do 7,20 hodin, poslední plavání bude 19. 6. 2019

3. 6. 2019 sportovní výlet do Sportcentra Zastávka, pojedeme autobusem integrovaného dopravního systému, návrat po 12 hodině, děti budou mít na sobě sportovní oblečení a sportovní obuv, děkujeme paní Rychlíkové za domluvení této sporotovní akce pro děti

7. 6. 2019 jízda parní lokomotivou po muzejní železnici, vybíráme 50,- Kč / dítě, pojedeme autobusem integrovaného dopravního systému, návrat po 12 hodině

10. 6. 2019 Rozloučení s předškoláky - pasování na školáky, od 16 hodin v MŠ poze pro předškoláky a jejich rodiny

24. 6. 2019 projekt Těšíme se na prázdniny (děti si přinesou do MŠ obrázky plánované dovolené, nebo výletu s rodinou o hlavních prázdninách)

27. 6. 2019 Zábavný program SVČ Ivančice - Pohádkovaná v MŠ Lukovany, vybíráme 55,- Kč / dítě

28. 6. 2019 Rozloučení se školkou - zábavné představení pro děti s klaunem, děkujeme paní Pokorné za tento sponzorský dar pro děti

Ukol pro předškoláky:  

 • naučit se svoji básničku do 3. 6. 2019

 

Akce MŠ - květen 2019

Každou středu bude plavání, příchod všech dětí do 7:20 hodin

6. 5. 2019 zápis do MŠ Lukovany

7. 5. 2019 návštěva pracovníka Technické školky - výrobek - II. třída

13. 5. 2019 projekt Moje maminka (děti si přinesou do MŠ fotku své maminka a knihu, ze které jim maminka čte)
V 16 hodin proběhne besídka ke Dni matek, prosíme rodiče, aby v tento den šly děti po obědě domů, abychom pro Vás nachystaly třídu. Pokud máte zájem, přineste si na besídku drobné pohoštění v den besídky odpoledne, děkujeme

16. 5. 2019 Hasiči v MŠ Lukovany

17. 5. 2019 Technické muzeum v Brně, příchod dětí do MŠ do 7:45 hodin, děti budou nasnídané, svačinu bereme s sebou. Autobus bude uhrazen z výtěžku karnevalu a vstupné z projektu Technické školky.

28. 5. 2019 Školní výlet Princ Bajaja v Náměšti nad Oslavou, příchod dětí do MŠ do 7:45 hodin, děti budou nasnédané, svačinu bereme s sebou, Návrat po 12 hodině. Vybíráme 138,- Kč (vstupné) + 20,- Kč (kdo chce na zakoupení pozornosti pro autobusovou dopravu - poděkování)

 

Úkoly pro předškoláky:

 • povídáme si o zápisu do ZŠ, umíme si představit svoji rodinu, říci, kolik je mi let, kde bydlím
 • uvolňujeme ruku se správným uchopením tužky, obtahujeme, dokreslujeme obrázky, vybarvujeme omalovánky
 • rozvíjíme vědomosti o tom, co k čemu slouží, z čeho je to vyrobené, atd. 

 

Plánované akce v II. pololetí šk.r. 2018/2019

 

 • 8.1.2019 vzdělávací program Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa
 • 18.1.2019 divadelní představení Pohádky o mašinkách
 • 22.1.2019 Třídní schůzky od 16 hodin
 • 5.2.2019 představení v divadle Reduta pro přihlášené děti Papageno hraje na kouzelnou flétnu
 • 1.3.2019 divadélko o poskytování první pomoci Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu
 • 2.3.2019 Karneval
 • 2.4.2019 divadlo Uklidíme les
 • od 3.4.2019 začíná plavecký výuka dětí v Aquaparku Kohoutovice - 10 lekcí
 • 28.5. 2019 školní výlet s didaktickou pohádkou - Náměšť
 • 10.6.2019 Rozloučení s předškoláky od 16 hodin
 • 27.6.2019 program Pohádkovaná