Navigace

Obsah

Aktuality 

Plán akcí na únor 2020

 • 4. 2. 2020 se koná Třídní schůzka v 16 hodin. 
 • 6. 2. 2020 pojedeme do MŠ Zakřany na divadlo Zimní pohádka, vybíráme 70 Kč/dítě, v případě vyzvedávání dětí po obědě, přijďte pro děti v tento den od 12,35 do 12,45 hodin. 
 • Do 10. 2. 2020 se děti naučí říkanku, tanec, pohyb..., na vystoupení dětí v úvodní části Maškarního karnevalu, rodiče předají napsanou básničku v MŠ p. učitelce a nahlásí za jakou masku dítě půjde.
 • 11. 2. 2020 se uskuteční výukový program SVČ Ivančice Medvídek Kulička, vybíráme 60 Kč/dítě. 
 • V případě příznivého počasí se sněhovou nadílkou uskutečníme projekt Zimní sportování — termín bude upřesněn. 
Úkoly pro předškoláky: 
 • rozvíjíme sluchové vnímání dětí ( rozlišujeme okolní zvuky, směr zvuku, zapamatujeme si delší větu, zapamatujeme si řadu nesouvisejících slov, určujeme počáteční a poslední hlásku slov ) 
 • rozvíjíme paměť ( zapamatování si různých informací, vybavení si minulých zkušeností, zážitků ) 
   

Plán akcí leden 2020

 • 6. 1. 2020 projektový den Tři králové
 • 14. 1. 2020 divadelní představení Až já budu velká, vybíráme 50 Kč/dítě 
 • 20. 1. 2020 vyšetření očí pro přihlášené děti v MŠ Lukovany
 • 22. 1. 2020 výukový program SVČ Ivančice Poznáváme lidské tělo, vybíráme 60 Kč/dítě 
Úkoly pro předškoláky: 
 • rozvíjíme zrakovou paměť kresbou jednoduchých obrázků podle předlohy, zapamatováním si 5-6 obrázků nebo věcí, zapamatováním si polohy nebo pořadí obrázku 
 • povídáme si o povoláních, k čemu slouží běžné věci, nářadí, povídáme si o lidském těle 
 • dokážeme říci, co nás zaujalo, co je správné a co je nesprávné, komentujeme svoje zážitky, popisujeme obrázky 
   

Plán akcí prosinec 2019

 • 5. 12. 2019 přivítáme v MŠ Lukovany čerta a Mikuláše. Rodiče předají balíček do 100 Kč se jménem dítěte p. Procházkové. Děti mohou přijít v kostýmech čertů, Mikulášů nebo andělů. 
 • 11. 12. 2019 proběhne projekt Zdraví dětem „Cvičíme se Zdravíkem a Jedlíkem", vybíráme 50 Kč/dítě. 
 • 16. 12. 2019  bude Vánoční besídka pro rodiče od 16 hodin, prosíme rodiče, aby děti odcházely domů po obědě z důvodu přípravy tříd na besídku. Budeme rádi, když si odpoledne přinesete trochu cukroví pro vaše občerstvení. Po celou dobu konání besídky rodiče zodpovídají za své děti. Doporučujeme si přinést přezůvky. (Děti I. třídy — hnědé, šedé nebo černé tričko a kalhoty stejné barvy, čepici na hlavu zajistí MŠ, děti II. třídy — kostým podle své role v pohádce, rodiče připraví a oblečou dětem v šatně před besídkou. ) 
 • 17. 12. 2019 se uskuteční projektový den Možná přijde Ježíšek, děti přinesou 1 vánoční výrobek na stůl, který vyrobily společně s rodinou, budeme si povídat o Vánocích a čekat na Ježíška. 
 • 18. 12. 2019 pojedeme do divadla Radost na představení Jak pejsek a kočička chystali Vánoce, odjezd od MŠ v 7.15 hodin, svačinu a pití bereme s sebou, vybíráme 200 Kč/dítě. 
Úkoly pro předškoláky: 
 • učíme se zavazovat mašličku
 • povídáme si o adventu, o přípravách na Vánoce
 • seřazujeme předměty nebo obrázky podle velikosti, třídíme předměty nebo obrázky podle materiálu nebo tvaru a zvládáme drobné ruční práce