Navigace

Obsah

Aktuality 

Plán akcí listopad 2019

 • 4.11.2019 projekt Výtvarný den, děti mohou donést do mateřské školy ukázat nějakou výtvarnou práci, kterou tvořily doma
 • 19.11.2019 vánoční focení v mateřské škole od 8 hodin, p. Vejvodová
 • 27.11.2019 pojedeme do Zbýšova, divadlo Mrak "Pekelná pohádka", vybíráme 40,- Kč / dítě, v případě vyzvedávání dětí po obědě, přijďte pro děti v tento den od 12,35 do 12,45
 • 30.11.2019 Putování za světýlkem, průvod od brýny MŠ v 16,30 hodin. Po rozsvícení vánočního stromu u KD vystoupí přítomné děti z MŠ s krátkým programem. Po celou dobu konání akce rodiče zodpovídají za své děti.
Úkoly pro předškoláky: 
 • naučit se zpaměti přidělenou vánoční básničku
 • nechte své dítě vyjádřit jeho názor, souhlas, nebo nesouhlas nad různými obrázky, veďte děti k samostatnosti a odpovídat na otázky celou větou
 • rozpoznávejte zvuky v okolí, poznávejte písně podle melodie, rozkládejte slova na slabiky a pojmenujte hlásky ve slově na začátku a na konci

 

Plán akcí říjen 2019

 • nosíme dýně na výzdobu a další zeleninu ze zahrádky na výrobky dětí, v odpoledních hodinách začíná rozšířená nabídka aktivity pro II. třídu
 • 1.10.2019 projekt Podzimní den, děti přijdou oblečené v barvách podzimu, přinesou si do školly něco, co se vztahuje k podzimu (obrázek, list, výrobek s podzimní tématikou, básničku atd.), děti z I. třídy si přinesou svoji nejoblíbenější hračku - projekt Moje hračka
 • 16.10.2019 hudební koncert v MŠ Lukovany, vybíráme 60,- Kč / dítě
 • 22.10.2019 pojedeme do Zbýšova, divadlo Tramtárie "O pračlovíčkovi" vybíráme 40,- Kč / dítě, v případě vyzvedávání dětí po obědě, přijďte pro děti v tento den od 12:35 do 12:45 hodin
 • 29.10. - 30.10.2019 provoz MŠ o podzimních prázdninách pro nahlášené děti
 • 31.10.2019 projekt Helloween - děti si mohou do mateřské školy přinést strašidelné kostýmy a užijeme si Halloween dlabáním dýně, dramatizací a pohybem
Úkoly pro předškoláky: 
 • rozlišujeme pojmy nahoře - dole, vpředu - vzadu, nad - pod, na - do, v, vedle, před - za, uprostřed, mezi, vpravo - vlevo, první, prostřední, poslední, prostřední, následující
 • rozpoznáváme okolní zvuky a umíme je rozpoznat
 • dodržujeme základní pravidla společenského chování (umím pozdravit, oslovit, požádat, poděkovat, vykám cizím dospělým), udržuji pořádek (umím uklidit pracovní místo, hračky), jsem samostatný/á v hygieně a sebeobsluze