Navigace

Obsah

Mateřská škola

Informace a kontakt

Název:                   Mateřská škola Lukovany, okres Brno – venkov
Právní forma:        Příspěvková organizace
IČO:                       70990531 
Zřizovatel:             Obec Lukovany, Lukovany č.70
Zřizovací listina:    MŠ byla zařazená do sítě škola jako subjekt dne 1. 12. 2002
Typ školy:              Mateřská škola se 2 třídami, celodenní provoz
skolkaKapacita MŠ:         36 dětí
Kapacita ŠJ:          36 strávníků
Adresa:                 Lukovany č. 95, p. Zastávka 664 84
Telefon:                 546 450 628
E-mail:                   skolka@lukovany.cz
 
Provoz MŠ:            od 6:30 do 16:00 hod.
 
Prohlášení o ochraně osobních údajů:         Více informací zde

O nás

Naše mateřská škola se 2 třídami je umístěná v přízemní. prostorné budově s přilehlou zahradou a vlastní školní jídelnou. Najdete nás na konci obce. V těsné blízkosti máme místní hřiště, pole a lesy. V obci ani v těsném okolí nejsou žádné velké firmy, které by výrazně znečišťovaly ovzduší, tedy ideální, zdravé prostředí pro děti. Proto se snažíme trávit s dětmi venku co nejvíce času. A to za každého počasí. K tomu nám slouží velice dobře zejména naše školní zahrada, účelově vybavená novými herními prvky, velkým pískovištěm a dobře zastíněná stromy. Její velkou předností také je, že ji máme přístupnou přímo ze školky, přes umývárnu dětí.
Školka procházela v minulých letech postupnou rekonstrukcí, jak vnější, tak vnitřní. V pěkně opravené budově jsou dětem k dispozici dvě prostorné, moderně zařízené místnosti, oddělené shrnovacími dveřmi, ve kterých mají děti dostatek hraček, didaktických pomůcek, výtvarného materiálu a tělovýchovného nářadí pro své hry. Vstup do těchto prostor vede přímo z šatny dětí.

Rozvržení dne

6:30 – 9:30 hod – hry a činnosti dětí podle vlastního výběru, průběžné plnění plánovaných výchovných úkolů, opakovací chvilky, besední kruh, apod., hygiena, průběžná svačina, příprava na pobyt venku
 
9:30 – 11:30 hod – pobyt venku, jehož délka se odvíjí od počasí
 
11:30 – 12:15 hod –oběd, hygiena, příprava na spánek
 
12:15 – 16:00 hod – ½ hod. povídání, zpívání, prohlížení knih a poslech pohádky na lehátku. Nespící děti potom volné hry ve třídě nebo ind. řízené činnosti. Postupné vstávání, hygiena, svačina a hry do rozchodu dětí.

Zaměstnanci MŠ

Jméno a příjmení
Funkce
Mgr. Hana Opálková Ředitelka
Jiřina Macálková Učitelka
Lenka Šauerová Kuchařka a vedoucí ŠJ
Bohdana Procházková 
Školnice
Hana Pokorná Učitelka
Bc. Leonora Řezaninová Učitelka
Ing. Jana Šikulová Asistentka pedagoga