Obsah

 

15.12.2012 – zorganizoval Klub přátel šálku čaje adventní koncert, jehož výtěžek 3.370,- Kč byl věnován na konto „Lékaři bez hranic“.  V programu koncertu vystoupilo celkem 15 dětí různého věku s vánočními a adventními básničkami a hudební produkcí na různé nástroje. Zlatým hřebem programu koncertu bylo vystoupení lukovanské rodačky, členky národního divadla v Brně  paní Ivany Valešové s přednesem adventní prózy a úryvku ze vzpomínek  lukovanských rodáků, jak to vypadalo v obci v měsíci prosinci. 

Stránka


Stránka