Navigace

Obsah

Stránka

Klub přátel šálku čaje odkládá čtení z knihy Babička od Boženy Němcové na čtvrtek 22.3


Klub přátel šálku čaje oznamuje občanům, že veřejné čtení, které bylo plánováno na 16.3.2012, se z důvodu nemoci neuskuteční a bude realizováno v náhradním termínu ve čtvrtek 22.3.2012 v 16.00 hodin ve společenské místnosti OÚ. V pátek 16.3.2012 v 16.00 hodin proběhne pravidelné klubové setkání u čaje s tématem: „Ukrajina jak ji neznáme“. Děkujeme za pochopení.


15. 3. 2012

ZŠ Zakřany vyhlašuje sběr starého papíru


ZŠ Zakřany vyhlašuje sběr starého papíru od 2.4.2012 do 10.4.2012.  Papír můžete skládat přímo do kontejneru, který bude umístěn před školou. Děkujeme za jakýkoliv příspěvek.


14. 3. 2012

ZŠ Zakřany zve občany na tradiční vítání jara


ZŠ Zakřany zve občany na tradiční vítání jara, které se uskuteční ve středu 21.3.2012 . Průvod vyjde v 9.30 hodin od ZŠ Zakřany a od 9.45 vystoupí před OÚ Zakřany žáci ZŠ Zakřany a děti MŠ Zakřany s krátkým kulturním programem. Společně vyneseme Morenu a přivítáme příchod jara.


14. 3. 2012

Poliklinika v Zastávce oznamuje


Poliklinika v Zastávce oznamuje, že MUDr. Valeš nebude ordinovat 16.3.2012, zastupuje MUDr. Kuderová. Kožní ambulance nebude ordinovat od 19.3.2012 do 6.4.2012.


14. 3. 2012

Výluka na železniční trati 240 (Zastávka - Brno)


14. 3. 2012

Starosta města Rosice vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího úřadu


Starosta města Rosice vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího úřadu – tajemnice/tajemník Městského úřadu Rosice. Bližší informace jsou umístěny na vývěsce OÚ Lukovany  a na webových stránkách www.rosice.cz.


29. 2. 2012

Upozornění krajské policie


Krajské ředitelství policie upozorňuje především starší občany na nekalé praktiky, které pachatelé v poslední době využívají k vylákání hotovosti. Podvodníci telefonicky kontaktují seniory, vydávají se za jejich rodinné příslušníky a snaží se od nich vylákat peníze na koupi vozidla, opravy, havárie a podobně. Dále uvedou, že pro peníze posílají známého, kterému mohou plně důvěřovat. V případě, že vás takto bude někdo kontaktovat, volejte ihned na bezplatnou tísňovou linku policie 158.


23. 2. 2012

Poplatky za odpady a psy


Na OÚ v Lukovanech se vybírají poplatky za odpady a psy. Poplatky můžete  uhradit i bezhotovostně na účet 13020641/0100. Jako VS uveďte číslo popisné. Sazba poplatku za odpady je 500,- Kč za občana přihlášeného k trvalému pobytu, 500,- Kč za objekt určený nebo sloužící k individuální rekreaci. Sazba poplatku za psa je 150,- Kč. Poplatky jsou splatné 31.3.2012


23. 2. 2012

Poděkování za Tříkrálovou sbírku a výsledky


23. 2. 2012

Poliklinika v Zastávce oznamuje


Poliklinika v Zastávce oznamuje, že chirurgie neordinuje do 2.3.2012.


17. 2. 2012

Stránka