Navigace

Obsah

Stránka

Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
č. 2/2012
ze dne 12. 4. 2012
o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Čl. I
Odvolání
Na základě ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 3 Nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, odvolávám Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlášenou rozhodnutím hejtmana č. 1/2012 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 21.3.2012
Čl. II
Vymezené území
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je odvolávána pro celé území Jihomoravského kraje.
Čl. III
Účinnost
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti uveřejněním na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 
JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje


13. 4. 2012

Soutěž pro děti


Rodinné pasy a Jihomoravský kraj představují

další ročník talentové soutěže pro děti od 5 – 17 let
Čenda hledá supertalent
pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Michala Haška
 
•Ojedinělá akce pro děti a dětské skupiny
•Multitalentová soutěž
-zpěv
-tanec
-hudební nástroj
-sportovní/akrobatické vystoupení
•originální čísla apod.
•Podpora malých talentů
•Patron soutěže - Zbyněk Drda, vítěz 3. české superstar
•Základní kolo, krajské kolo Letiště Brno-Tuřany 27.5.2012, superfinále Šiklův mlýn 25.8.2012
 

 


13. 4. 2012

Humanitární sbírka


 

SPOZ při OÚ v Lukovanech oznamuje občanům, že se v naší obci uskuteční ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov
 
 
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
 
-  letního a zimního oblečení
-  lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1m2)
-  domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky (vše jen  funkční)
-  peří, péřových a vatovaných přikrývek polštářů a dek
 
Věci, které z ekologických důvodů vzít nemůžeme:
 
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil
 
Sbírka se uskuteční v sále KD Lukovany
 
 
 pátek  20.4.2012    17:00 - 19:00 hod
sobota 21.4.2012      9:00 - 11:00 hod
 
 
Věci prosíme dobře zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
 
Děkujeme za Vaši pomoc

 


5. 4. 2012

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Na území Jihomoravského kraje byla vyhlášena doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 

V tomto období je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:
-rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
-kouřit
-odhazovat hořící nebo doutnající předměty
-používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky
 
Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:
-lesní porost a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50m
-suché travní porosty
-plochy zemědělských kultur
 

 


26. 3. 2012

Pozvánka na mysliveckou výstavu


Honební společenstvo Rosice Vás zve na chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené v honitbách ORP Rosice v roce 2011-2012, která se bude konat 20-21.4.

Pozvanka zde


22. 3. 2012

Country Saloon Pamir Zbýšov vás zve na akce


Country Saloon Pamir Zbýšov vás zve na tyto akce:
 
-          25.3.2012 v 15.00 hodin tradiční odpoledne s dechovou kapelou „MALÁ DOUBRAVĚNKA“
-          31.3.2012 ve 20.00 hodin taneční zábava se skupinou GALAXY
-          21.4.2012 ve 20.00 hodin koncert skupiny ŽALMAN a spol., vstupné 200,- Kč
-          5.5.2012 v 19.00 hodin koncert Petra Bendeho a jeho kapely, hosty večera budou skupina Regon a dětský sbor ZŠ Zbýšov, vstupné 250,- Kč
Rezervace vstupenek na recepci penzionu nebo na tel. 546 431 231


20. 3. 2012

Čištění komínů od kominictví Moravský Krumlov


Kdo z občanů má ještě zájem o provedení čištění komínů od kominictví Moravský Krumlov, může se nahlásit na OÚ nejpozději do pondělí 26.3.2012. O termínu budete včas informováni.


20. 3. 2012

MKC Zbýšov zve na velikonoční výstavu


Městské kulturní centrum a Městská knihovna
zve všechny
čtvrtek 29.3.- neděle 1.4.  
do sálu MKC
na VELIKONOČNÍ VÝSTAVU RUČNÍCH PRACÍ
výstava otevřena: čt, pá  8-12 pro školy a školky
                                  čt, pá, so, ne  13-17 pro veřejnost
Na výstavě k shlédnutí výtvory našich občanů, výtvarné práce žáků ZUŠ, možnost zakoupení drobných dekorací a dárků.    
 
Pozvánka zde       
                            


19. 3. 2012

Pro zájemce o cvičení a zumbu v KD


Každé úterý a čtvrtek - KULTURNÍ DŮM LUKOVANY
 
Úterý: 19.00 – 20.00h …INTERVAL AEROBIK - účinná forma spalování tuků - střídání aerobní zátěže s posilováním
 
Čtvrtek: 19.00 – 20.00h … ZUMBA
 
Profesionální hudba, aparatura, mikrofon
 


19. 3. 2012

TJ Sokol Lukovany zve občany na přátelské utkání mužstev z Lukovan a  Ketkovic


TJ Sokol Lukovany zve občany na přátelské utkání mužstev z Lukovan a  Ketkovic, které se uskuteční v neděli 18.3.2012 v 10.00 hodin na hřišti v Lukovanech.


15. 3. 2012

Stránka