Navigace

Obsah

Stránka

MUDr. Krejčová z dětského oddělení ve Zbýšově nebude ordinovat


MUDr. Krejčová z dětského oddělení ve Zbýšově nebude ordinovat ve čtvrtek 19.4.2012. Přítomna bude pouze sestra, akutní případy jsou zajištěny.


18. 4. 2012

Výluka na železniční trati 240


16. 4. 2012

Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatky za odpady a psy


Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatky za odpady a psy, aby tak učinili neprodleně. V opačném případě může správce poplatku zvýšit sazbu poplatku až na trojnásobek.


13. 4. 2012

Nabídka oprav všech šicích strojů jak elektrických tak i šlapacích


 Provádím veškeré opravy  všech šicích strojů jak elektrických tak i šlapacích a owerlocků pro domácnost. 
Jako servisní mechanik pro Fy Singer,AEG,Husqvarna,Janome provádím i záruční opravy.
Co se týče náhradních dílů tak pokud je nemám ,tak se snažím je zajistit.
Jedná se o nitě,jehly,cívky,patky pro určité stehy,ale také spouštěcí pedály,
motorky,přívodní kabely a jiné potřebné díly pro šicí stroje a šití.Také provádím přestavby ze skříňových na kufříkové.
           
Má provozovna se náchází v Ostopovicích,Branky 17.
Otvírací doba je
pondělí a úterý a to 8-12, 14-18 hod.Jinak po tel. domluvě.
 
                                      Jelínek Miroslav   Ostopovice Branky 17
 
                                    tel.: 547 352 285     nebo  602 553 203        


13. 4. 2012

Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
č. 2/2012
ze dne 12. 4. 2012
o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Čl. I
Odvolání
Na základě ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 3 Nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, odvolávám Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlášenou rozhodnutím hejtmana č. 1/2012 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 21.3.2012
Čl. II
Vymezené území
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je odvolávána pro celé území Jihomoravského kraje.
Čl. III
Účinnost
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti uveřejněním na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 
JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje


13. 4. 2012

Soutěž pro děti


Rodinné pasy a Jihomoravský kraj představují

další ročník talentové soutěže pro děti od 5 – 17 let
Čenda hledá supertalent
pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Michala Haška
 
•Ojedinělá akce pro děti a dětské skupiny
•Multitalentová soutěž
-zpěv
-tanec
-hudební nástroj
-sportovní/akrobatické vystoupení
•originální čísla apod.
•Podpora malých talentů
•Patron soutěže - Zbyněk Drda, vítěz 3. české superstar
•Základní kolo, krajské kolo Letiště Brno-Tuřany 27.5.2012, superfinále Šiklův mlýn 25.8.2012
 

 


13. 4. 2012

Humanitární sbírka


 

SPOZ při OÚ v Lukovanech oznamuje občanům, že se v naší obci uskuteční ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov
 
 
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
 
-  letního a zimního oblečení
-  lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1m2)
-  domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky (vše jen  funkční)
-  peří, péřových a vatovaných přikrývek polštářů a dek
 
Věci, které z ekologických důvodů vzít nemůžeme:
 
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil
 
Sbírka se uskuteční v sále KD Lukovany
 
 
 pátek  20.4.2012    17:00 - 19:00 hod
sobota 21.4.2012      9:00 - 11:00 hod
 
 
Věci prosíme dobře zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
 
Děkujeme za Vaši pomoc

 


5. 4. 2012

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Na území Jihomoravského kraje byla vyhlášena doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 

V tomto období je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:
-rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
-kouřit
-odhazovat hořící nebo doutnající předměty
-používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky
 
Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:
-lesní porost a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50m
-suché travní porosty
-plochy zemědělských kultur
 

 


26. 3. 2012

Pozvánka na mysliveckou výstavu


Honební společenstvo Rosice Vás zve na chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené v honitbách ORP Rosice v roce 2011-2012, která se bude konat 20-21.4.

Pozvanka zde


22. 3. 2012

Country Saloon Pamir Zbýšov vás zve na akce


Country Saloon Pamir Zbýšov vás zve na tyto akce:
 
-          25.3.2012 v 15.00 hodin tradiční odpoledne s dechovou kapelou „MALÁ DOUBRAVĚNKA“
-          31.3.2012 ve 20.00 hodin taneční zábava se skupinou GALAXY
-          21.4.2012 ve 20.00 hodin koncert skupiny ŽALMAN a spol., vstupné 200,- Kč
-          5.5.2012 v 19.00 hodin koncert Petra Bendeho a jeho kapely, hosty večera budou skupina Regon a dětský sbor ZŠ Zbýšov, vstupné 250,- Kč
Rezervace vstupenek na recepci penzionu nebo na tel. 546 431 231


20. 3. 2012

Stránka