Navigace

Obsah

Stránka

MUDr Kuczman oznamuje, že nebude ordinovat od 20.12.2018 do 6.1.2018, zastupuje gynekologie Ivančice


MUDr Kuczman oznamuje, že nebude ordinovat od 20.12.2018 do 6.1.2018, zastupuje gynekologie Ivančice


7. 12. 2018

Klub přátel šálku čaje pořádá poslední setkání v letošním roce mimořádně v úterý 11.12.2018 v 16 hod ve společenské místnosti OÚ Lukovany , na program


Klub přátel šálku čaje pořádá poslední setkání v letošním roce mimořádně v úterý 11.12.2018 v 16 hod ve společenské místnosti OÚ Lukovany , na programu je beseda a film Vlčnovská jízda králů. Srdečně všechny zveme


7. 12. 2018

Obecní úřad Zakřany zve na adventní koncert , který se koná 9.12.2018 v 18 hod v kapli sv. Donáta


Obecní úřad Zakřany zve na adventní koncert , který se koná 9.12.2018 v 18 hod v kapli sv. Donáta


7. 12. 2018

PROSÍM POZOR! Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lukovany, se bude pro očekávanou vysokou účast konat v sále KD


Obec Lukovany oznamuje, že 10.12.2018 v 18 hod, V SÁLE KULTURNÍHO DOMU, se koná zastupitelstvo obce Lukovany


7. 12. 2018

MUDr Valeš nebude ordinovat 7.12.2018 zastupuje MUDr Kuderová


MUDr Valeš nebude ordinovat 7.12.2018 zastupuje MUDr Kuderová


6. 12. 2018

Klub přátel šálku čaje pořádá poslední setkání v letošním roce mimořádně v úterý 11.12.2018 v 16 hod ve společenské místnosti OÚ Lukovany , na program


Klub přátel šálku čaje pořádá poslední setkání v letošním roce mimořádně v úterý 11.12.2018 v 16 hod ve společenské místnosti OÚ Lukovany , na programu je beseda a film Vlčnovská jízda králů. Srdečně všechny zveme


6. 12. 2018

Obecní úřad Zakřany zve na adventní koncert , který se koná 9.12.2018 v 18 hod v kapli sv. Donáta


Obecní úřad Zakřany zve na adventní koncert , který se koná 9.12.2018 v 18 hod v kapli sv. Donáta


6. 12. 2018

Obec Lukovany oznamuje, že 10.12.2018 v 18 hod ve společenské místnosti OÚ Lukovany se koná zastupitelstvo obce Lukovany


Obec Lukovany oznamuje, že 10.12.2018 v 18 hod ve společenské místnosti OÚ Lukovany se koná zastupitelstvo obce Lukovany


6. 12. 2018

OÚ Lukovany nabízí k prodeji palivové dříví, bližší informace na OÚ Lukovany


OÚ Lukovany nabízí k prodeji palivové dříví, bližší informace na OÚ Lukovany


6. 12. 2018

Dne 10.12.2018 se bude konat v 18:00 veřejné zasedání


PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 10. 12. 2018

 

1. Zahájení, technický bod

2. Volba členů výborů – kontrolního a finančního

3. Rozpočet MŠ

4. střednědobý výhled MŠ – na rok 2020 – 2021

5. Žádost o finanční příspěvek MŠ na plavání

6. Žádost o vyřazení majetku MŠ Lukovany

7. Předání majetku do hospodaření MŠ Lukovany k 1. 1. 2019

8. rozpočet obce na 2019

9. rozpočtové opatření 3, 4

10. rozpočtové opatření – 5

11. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2020 - 2021

12. Obecně závazná vyhláška o odpadech – informace o navyšování poplatku za odpady od roku 1. 1. 2020

13. Usnesení o zveřejňování zasedání Zastupitelstva v obecním zpravodaji

14. Schválení Dohody o pracovní činnosti IT technika J. P., schválení výše platu

15. Projednání Návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení (Projednání zjednání věcného břemene) – Lukovany č. p. 126, 40: NN úpr. příp.

16. Žádost o projednání změny územního plánu parcely 4592

17. Otevírací doba odpadového místa

18. Úkol z minulého zasedání – vize Zastupitelstva, realizace volebního programu

19. Usnesení zastupitelstva o zabezpečení knihovny videozvonkem

20. Projednání Žádosti o podporu provozu lukovanské hospůdky

21. Informování Rozhodnutí o kácení ovocných dřevin na pozemku č. 4059 z důvodu výstavby ČOV

22. Kanalizace – informace o postupu přípravy projektu odkanalizování obce


4. 12. 2018

Stránka